Eros Lau-Mentos

Father:VA2 SVK Segal z Lintichu

Mother:Jolla Akia nawa

Dátum narodenia:2.7.2015

Eros Lau-Mentos

Záznamy: 1 - 3 zo 3