Faros Lau-Mentos

Father:VA1 SVK Rooss z Lintichu

Mother:Jolla Akia nawa

Dátum narodenia:8.2.2016

1 Foto:8,5 months

2 Foto:10,5 months

Faros Lau-Mentos

Záznamy: 1 - 5 zo 5