Ciro Lau-Mentos 

O:VA2 Segal z Lintichu

M:V Durana z Lintichu

Dátum narodenia:1.7.2014

Skúška:SVV1

Bonitácia: Körkl.1 

RTG HD:Normal

RTG ED:Normal

 

Home Special show German Shepherds  Slovakia     26.27.9.2015

SG 3  Ciro Lau-Mentos               Rozhodca:Jürgen Hoffman  

very typical, distinctive, very good head,

a good line, good length and position of the croup,

front right, rear well angulated 

correct front, front rear straight run,

spacious movement with good plastic.                                                                                                                       

 

Hlavná špeciálna výstava nemeckých ovčiakov  Slovensko     26.27.9.2015

SG 3  Ciro Lau-Mentos               Rozhodca:Jürgen Hoffman    

Veľký, veľmi typický,veľmi dobrá hlava,

dobra línia,dobra dĺžka a poloha krížov,

vpredu dobre,vzadu veľmi dobre zauhlený,

korektný front,vpredu vzadu priamé chody,

pohyb priestrannný s dobrým nášľapom.                             

Ciro Lau-Mentos